Tijdelijk contract met niet-gemotiveerd concurrentiebeding na 1 januari 2015 verlengd? Dan is dit beding niet geldig!

Hoewel op dit punt nog wel eens discussie bestaat, geldt in zijn algemeenheid dat als in een eerste tijdelijk arbeidscontract een concurrentie- of relatiebeding is opgenomen, dit beding geldig blijft voor opvolgende verlengingscontracten waarin is verklaard dat ‘de overige arbeidsvoorwaarden gelijk blijven’. Maar wat als vóór inwerkingtreding van de WWZ op 1 januari 2015, in een tijdelijk contract een niet-gemotiveerd concurrentiebeding is opgenomen en dit contract ná die datum is verlengd, zonder aanpassing van het concurrentiebeding?

De Kantonrechter ’s-Hertogenbosch (klik hier) oordeelde dat, omdat sinds 1 januari 2015 geldt dat een beperkend beding in een tijdelijke arbeidsovereenkomst ‘gemotiveerd’ moet worden (ofwel: uit de toelichting bij dat beding moet blijken dat en waarom het noodzakelijk is dat de tijdelijke werknemer door het beding wordt beperkt in zijn mogelijkheden om na afloop van zijn tijdelijke contract ander werk te vinden), in verlengingscontracten die na die datum zijn gesloten, het niet meer voldoende is om te verwijzen naar het eerder overeengekomen niet-gemotiveerde beding. Kortom; in alle tijdelijke contracten gesloten na 1 januari 2015, dus ook in verlengingscontracten, moet het daarin opgenomen concurrentiebeding gemotiveerd zijn. Is dat niet gebeurd, dan dient men er ernstig rekening mee te houden dat het (eerdere) concurrentiebeding nietig is en de werkgever daarop geen beroep meer kan doen.

Hellen de Werd, 11 janauri 2018

 

Specialism