Arbeidsrecht

Onze arbeidsrechtspecialisten kenmerken zich door het geven van praktische, reële adviezen, waardoor u als ondernemer snel weet waar u aan toe bent. Natuurlijk stellen wij arbeidsovereenkomsten op, maken we concurrentiebedingen en adviseren we over de uitleg van contractuele afspraken tussen werkgever en werknemer. Veruit de meeste adviezen die wij verstrekken, houden verband met individuele of collectieve ontslagen.

We beschikken over veel ervaring met reorganisaties en alle aspecten die daarbij komen kijken. Vanwege het feit dat het ondernemingsrecht binnen kantoor een gemene deler is, zijn wij in staat als sparringpartner voor onze klanten te fungeren, ook wanneer er praktijk-overschrijdende vraagstukken aan ons worden voorgelegd met zowel arbeidsrechtelijke als vennootschapsrechtelijke aspecten.
Een goed voorbeeld daarvan is het ontslag van de statutair bestuurder, dat zowel aan werkgevers- als aan werknemerszijde met vele valkuilen is omgeven, waarlangs wij u kunnen loodsen vanwege onze multidisciplinaire expertise.

Ook wanneer er vragen spelen op het terrein van aandelen- of optieplannen, bent u bij ons aan het juiste adres. Wij koppelen ons vermogen om snel te schakelen overigens aan een gedegen kennisniveau, waarbij we in staat zijn de arbeidsrechtelijke implicaties van een bepaalde casus helder voor u in beeld te brengen.

Naast het arbeidsovereenkomstenrecht en het ontslagrecht adviseren wij regelmatig over vraagstukken op het gebied van medezeggenschap – zowel aan de kant van de ondernemer als aan de kant van de ondernemingsraad - en fungeren wij op het gebied van arbeidsrecht in de breedste zin van het woord als vraagbaak voor interne juristen van grote organisaties.

De aard van onze praktijk brengt met zich mee dat wij ook regelmatig procederen, uiteraard wanneer het belang van de zaak dat toelaat.

Denk aan:
  • arbeidsovereenkomsten
  • flexibele arbeidsrelaties
  • individueel en collectief ontslag
  • medezeggenschap (ondernemingsraad)
  • employee en executive benefits
  • reorganisaties