Rechtsgebieden

 • Vennootschapsrecht / Investeringsrecht

  Wij hebben als kantoor ruime ervaring op het gebied van bedrijfsovernames en bedrijfsinvesteringen. Het kan daarbij gaan om management buy outs, management buy ins, venture capital (inclusief start ups) of private equitytransacties. In dat kader begeleiden wij regelmatig kopers en verkopers van ondernemingen.

 • Ondernemingsrecht

  Wij zijn mede gespecialiseerd in het ondernemingsrecht. Ons kantoor begeleidt de ondernemer bij het opstellen en beoordelen van diverse soorten van contracten en van algemene leverings- of inkoopvoorwaarden. Daarnaast adviseren wij over het opzetten en beëindigen van allerlei zakelijke samenwerkingsverbanden, zoals een joint venture, maatschap, vennootschap onder firma (VOF), commanditaire vennootschap (CV) en coöperatie.

 • Corporate Recovery / herstructurering

  U kunt als schuldeiser, bestuurder of werknemer te maken krijgen met de gevolgen van faillissementen en surseance van betaling. Als schuldeiser wilt u dat uw vorderingen worden voldaan, als bestuurder kunt u aansprakelijk worden gesteld door de curator of door schuldeisers en als werknemer wilt u weten welke rechten en verplichtingen u heeft.

 • Arbeidsrecht

  Onze arbeidsrechtspecialisten kenmerken zich door het geven van praktische, reële adviezen, waardoor u als ondernemer snel weet waar u aan toe bent. Natuurlijk stellen wij arbeidsovereenkomsten op, maken we concurrentiebedingen en adviseren we over de uitleg van contractuele afspraken tussen werkgever en werknemer. Veruit de meeste adviezen die wij verstrekken, houden verband met individuele of collectieve ontslagen.

 • Informaticarecht / Intellectuele eigendom

  De toegevoegde waarde die wij uw bedrijf kunnen bieden, ligt in het adviseren over, het opstellen van maar ook het beëindigen van contracten waarin intellectuele eigendomsrechten een rol spelen. 

  Denk daarbij aan auteursrechten die vrijwel altijd een belangrijke plaats innemen, maar ook aan het gebruik van merk-, domein- en handelsnamen. Bij het opstellen van nieuwe en beoordelen van bestaande licenties kunnen wij behulpzaam zijn.