Vennootschapsrecht / Investeringsrecht

Wij hebben als kantoor ruime ervaring op het gebied van bedrijfsovernames en bedrijfsinvesteringen. Het kan daarbij gaan om management buy outs, management buy ins, venture capital (inclusief start ups) of private equitytransacties. In dat kader begeleiden wij regelmatig kopers en verkopers van ondernemingen. Dit kan zien op het opstellen van letters of intent, term sheets, overnamecontracten en/of participatieovereenkomsten, het voeren van de onderhandelingen en het verrichten van een due diligence-onderzoek. Ook begeleiden wij het aangaan van joint ventures. Soms kan het nodig zijn aandeelhoudersovereenkomsten op te stellen voor de onderlinge afspraken tussen de aandeelhouders en de targetvennootschap. Wij beschikken over de nodige kennis om u op dit gebied (ook) fiscaal zo optimaal mogelijk te kunnen adviseren. Wij hebben vast contacten voor de notariële begeleiding van dit soort transacties en zijn eveneens in staat om grensoverschrijdende transacties vanuit Nederland ‘aan te sturen’.

Daarnaast kunnen wij in het kader van een bedrijfsfinanciering behulpzaam zijn bij het op papier zetten of beoordelen van de financieringsafspraken, inclusief de bijbehorende zakelijke en persoonlijke zekerheden (pand- en hypotheekrechten, borgstellingen, bankgaranties e.d.).

Mochten zich op enig moment geschillen voordoen tussen aandeelhouders, dan hebben wij uitgebreide ervaring in het oplossen van dergelijke geschillen, zo nodig onder inschakeling van de Ondernemingskamer te Amsterdam in het kader van een enquêteprocedure, of het opstarten van een uitkoopprocedure. Het uitgangspunt is echter wel dat de rechter (of eventueel een arbiter) slechts wordt ingeschakeld indien een onderlinge regeling echt geen kans van slagen heeft.

Denk aan:
  • bedrijfsovernames en bedrijfsinvesteringen
  • due diligence-onderzoeken
  • venture capital / private equity
  • management buy outs en buy ins
  • joint ventures en begeleiden start ups aandeelhoudersgeschillen