De mensen van Blauw Tekstra Uding

half
whole

Daan Cohen Tervaert

advocaat

Daan Cohen Tervaert (1985) studeerde rechtsgeleerdheid (master privaatrechtelijke rechtspraktijk) aan de Universiteit van Amsterdam en is sinds 2015 advocaat. Daarvoor was hij buitengriffier bij het gerechtshof Amsterdam. Voordat Daan in 2020 bij Blauw Tekstra Uding Advocaten in dienst trad, werkte hij bij een nichekantoor in Amsterdam gespecialiseerd in insolventierecht.

Daan is gespecialiseerd in ondernemings- en insolventierecht. Hij adviseert en procedeert onder meer op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid, (onmiddellijke voorzieningen in) enquêteprocedures, beëindigingen van samenwerking en de financiële afwikkeling daarvan en uitwinning van zekerheden. Daarnaast treedt hij met regelmaat op als curator in faillissementen.