Corporate Recovery / herstructurering

U kunt als schuldeiser, bestuurder of werknemer te maken krijgen met de gevolgen van faillissementen en surseance van betaling. Als schuldeiser wilt u dat uw vorderingen worden voldaan, als bestuurder kunt u aansprakelijk worden gesteld door de curator of door schuldeisers en als werknemer wilt u weten welke rechten en verplichtingen u heeft.

Insolventie hoeft uiteraard niet altijd te eindigen in een faillissement. Een herstructurering door een reorganisatie en/of akkoord met schuldeiser kan uitkomst bieden, waarbij de fiscale aspecten een belangrijke rol kunnen spelen.

De advocaten die werkzaam zijn in onze insolventie- en herstructureringgroep worden regelmatig door de rechtbank benoemd tot curator in faillissementen of tot bewindvoerder bij surseance van betaling. Deze specialisten hebben ruime ervaring en zijn daardoor uitstekend in staat om u te begeleiden en adviseren.

 

Denk aan:
  • herstructurering, bedrijfssanering
  • fiscale begeleiding bedrijven in problemen (ontvlechting)
  • liquidatie en vereffening
  • surseances van betaling en faillissementen
  • bestuurdersaansprakelijkheid
  • Faillissementsverslagen