De mensen van Blauw Tekstra Uding

Portrait van Ton Ekstra
Foto van Ton Ekstra

Ton Tekstra

Advocaat

Ton Tekstra studeerde Nederlands en fiscaal recht in Leiden. Hij werd in 1988 advocaat en werkte achtereenvolgens bij het kantoor van de Landsadvocaat te Den Haag en bij het huidige Pot Jonker te Haarlem. Sinds 1997 is hij verbonden aan Blauw Tekstra Uding Advocaten. Ton houdt zich in zijn praktijk bezig met ondernemingsrecht (bedrijfsovernames, samenwerkingsverbanden, aandeelhoudersgeschillen, herstructureringen e.d.) en insolventierecht in brede zin (inclusief de WHOA) en daarnaast met de fiscale aspecten daarvan. Hij promoveerde in 2011 op het onderwerp ‘verrekening door de fiscus’. In 2016 werd hem de Prof. dr. D. Brüllprijs toegekend voor zijn publicatie ‘De fiscus in het privaatrecht’. Ton publiceert regelmatig over het (fiscale) insolventierecht en geeft daarover ook cursussen en lezingen. Sinds februari 2024 is hij, naast zijn werk als advocaat en fiscalist voor Blauw Tekstra Uding, hoogleraar fiscaal insolventierecht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.

Ton heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten als hoofdrechtsgebieden geregistreerd: insolventierecht en fiscaal recht. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Overzichten van de publicaties en van de (juridische) nevenactiviteiten van Ton Tekstra, worden hieronder getoond.

Downloads