De mensen van Blauw Tekstra Uding

Portrait van Ton Ekstra
Foto van Ton Ekstra

Ton Tekstra

Advocaat

Ton Tekstra studeerde Nederlands en fiscaal recht in Leiden. Hij werd in 1988 advocaat en werkte achtereenvolgens bij het kantoor van de Landsadvocaat te Den Haag en bij het huidige Pot Jonker Seunke te Haarlem. Sinds 1997 is hij verbonden aan Blauw Tekstra Uding Advocaten. Ton houdt zich in zijn praktijk bezig met ondernemingsrecht en insolventierecht in brede zin en daarnaast met de fiscale aspecten daarvan.
Dit kan betreffen bedrijfsovernames, samenwerkingsverbanden, aandeelhoudersgeschillen, herstructureringen e.d.
Daarnaast publiceert Ton regelmatig en verzorgt hij diverse cursussen.
 

Overzichten van de publicaties en van de (juridische) nevenactiviteiten van Ton Tekstra, worden hieronder getoond.