Belangrijke wijzigingen voor de terugvordering van btw bij oninbare debiteuren

Het is de bedoeling dat per 1 januari 2017 belangrijke wijzigingen worden ingevoerd voor het terugvorderen van btw bij oninbare debiteuren (vaak vanwege hun faillissement). Op dit moment moet die terugvordering plaatsvinden door een apart schriftelijk verzoek aan de belastingdienst. Die doet er over het algemeen lang over om dit verzoek af te handelen. Bij veel ondernemers leidt dit tot grote frustraties. Zij hebben al een financiële ‘kleerscheur’ opgelopen doordat de debiteur de openstaande factuur/facturen niet betaalt. Vervolgens duur het ook nog eens een tijd voordat de reeds op de factuur/facturen afgedragen btw wordt terugbetaald. 

Deze problematiek zal worden ondervangen doordat vanaf 1 januari 2017 de ondernemer de terugvordering van deze btw in de reguliere aangifte mag verwerken, waarbij oninbaarheid van de factuur/facturen (automatisch) wordt aangenomen als de vordering een jaar open staat. Dat is een grote stap in de goede richting. De nieuwe regeling kent nog andere belangwekkende elementen, zoals de mogelijkheid dat bij de overname van de debiteuren door een derde, deze derde de bevoegdheid krijgt bij oninbaarheid de btw terug te vorderen (wel bij afzonderlijk verzoek).

Ton Tekstra schreef een artikel voor het tijdschrift FIP over deze wijzigingen voor de btw (zie download hieronder).

Downloads