Ondernemingsrecht

Wij zijn mede gespecialiseerd in het ondernemingsrecht. Ons kantoor begeleidt de ondernemer bij het opstellen en beoordelen van diverse soorten van contracten en van algemene leverings- of inkoopvoorwaarden. Daarnaast adviseren wij over het opzetten en beëindigen van allerlei zakelijke samenwerkingsverbanden, zoals een joint venture, maatschap, vennootschap onder firma (VOF), commanditaire vennootschap (CV) en coöperatie. Het voeren van onderhandelingen in deze aangelegenheden, samen en namens onze cliënten, maakt daarvan deel uit. Natuurlijk behoort het voeren van procedures bij Rechtbanken, Gerechtshoven en de Kantonrechter, maar ook bij arbitrages, eveneens tot onze werkzaamheden. Dat kan noodzakelijk zijn om onze cliënten behulpzaam te zijn bij het voeren van verweer tegen onterechte vorderingen danwel het incasseren van bijvoorbeeld facturen en daarvoor beslag te leggen onder de debiteur zelf danwel onder diens bank(en). Afhankelijk van het geval kan er gekozen worden om een kort geding te starten, zodat op korte termijn een uitspraak kan worden verkregen.

Denk aan:
  • adviseren en onderhandelen over bestaande en nieuwe commerciële contracten
  • opstellen en beoordelen van algemene (leverings-) voorwaarden
  • voeren van procedures, ook in kort geding, bij Rechtbanken, Gerechtshoven en de Kantonrechter
  • leggen van (conservatoire) beslagen
  • arbitrages