Informaticarecht / Intellectuele eigendom

De toegevoegde waarde die wij uw bedrijf kunnen bieden, ligt in het adviseren over, het opstellen van maar ook het beëindigen van contracten waarin intellectuele eigendomsrechten een rol spelen. 

Denk daarbij aan auteursrechten die vrijwel altijd een belangrijke plaats innemen, maar ook aan het gebruik van merk-, domein- en handelsnamen. Bij het opstellen van nieuwe en beoordelen van bestaande licenties kunnen wij behulpzaam zijn. 

Steeds vaker is ook de wijze waarop persoonsgegevens in het geautomatiseerde proces worden verwerkt, onderwerp van een juridische discussie, waarbij het van belang is tijdig advies in te winnen. Ook dat kunnen wij bieden.

Door onze kennis van en ervaring op deze gebieden en -in het bijzonder- met automatiseringstrajecten, kunnen wij u adviseren over het geheel van afspraken dat daarbij komt kijken.
Daarbij kan, naast licentiecontracten, gedacht worden aan 'service level agreements' (SLA's), aan onderhoudscontracten, SAAS-contracten en bijvoorbeeld: Escrow-agreements, als het gaat om het bij een Agent deponeren van sourcecodes van ontwikkelde software.

Tenslotte hoort ook het voeren van procedures, hetzij bij de Rechtbank danwel in een arbitrage, vanzelfsprekend bij de vaardigheden van onze advocaten.  Wij kunnen, zo nodig, uw rechten in een procedure afdwingen of uw positie tegen een onterechte claim verdedigen. Uw belangen kunnen we zo goed mogelijk veilig stellen door bijvoorbeeld het leggen van beslag of het voeren van een kort geding, als daarvoor aanleiding is. 

Denk aan:
  • automatiseringscontracten en e-commerce contracten 
  • licentiecontracten en SLA's
  • merkenrecht, auteursrecht en octrooien
  • productontwikkelingsovereenkomsten
  • agentuur- en distributieovereenkomsten