De Europese Privacy verordening komt eraan!

Op 15 december is tussen onderhandelaars van het Europees Parlement en de Europese Commissie  overeenstemming bereikt over de Europese Privacy verordening (zie link). Het gevolg is dat de 28 lidstaten een (relatief) geharmoniseerde wetgeving zullen hebben wat betreft de uitwisseling van data. Hierop hebben wij even moeten wachten, het eerste tekstvoorstel werd namelijk al begin 2012 ingediend.

Deze verordening is  voor velen relevant. Immers grote multinationals verwerken persoonsgegevens, echter ook winkels met een eigen webshop kunnen een heel bestand van klantengegevens hebben vergaard. Hoewel de tekst van de verordening nog niet bekend is, kunnen wij dankzij een persbericht van het Europees Parlement al wel enkele wijzigingen melden. 

  1. Ondernemingen die privacywetgeving overtreden, kan een boete opgelegd worden van tot en met 4% van de jaarlijkse omzet. Voor wereldwijde internetondernemingen kan dit oplopen tot miljarden euro’s (zie link). Daarbij merk ik op dat de Autoriteit Persoonsgegevens (heden nog het CPB geheten) per 1 januari 2016 al bestuurlijke boetes kan opleggen bij overtreding van de meldplicht datalekken uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze bestuurlijke boete bedraagt ten hoogste een bedrag van 820.000 euro (zie link).

  2. Indien ondernemingen hoogfrequent en op grote schaal privacy gevoelige informatie verwerken, dienen zij een zogeheten ‘data protection officer’ aan te stellen.

  3. Over een leeftijdsgrens zijn de onderhandelaars het niet eens geworden. Echter het is wel duidelijk dat ondernemingen toestemming moeten hebben van ouders, voor de verwerking van gegevens van kinderen tot een leeftijd van in ieder geval 13 jaar. Lidstaten mogen zelf de exacte leeftijdsgrens vaststellen, zolang deze zich zal bevindentussen13 en 16 jaar oud.

De uiteindelijke tekst wordt begin 2016 aangenomen, waarna het nog twee jaar duurt voordat de regels geheel van toepassing zullen zijn. Heeft u vragen over de huidige privacywetgeving en de gevolgen voor uw onderneming? Neemt u dan vooral contact met ons op. Wij houden u op onze website in ieder geval op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.