Een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd eenzijdig beëindigen, kan dat zomaar?

Het komt regelmatig voor dat partijen een langdurige samenwerking of handelsrelatie met elkaar zijn aangegaan, zonder schriftelijk afspraken te hebben gemaakt over de beëindiging en/of de duur van de relatie. Door de jaren heen kan deze relatie uitgroeien tot een ‘duurovereenkomst’, een overeenkomst tussen partijen waarin zij zich tot een voortdurende prestatie hebben verbonden over een langere periode. Er kan natuurlijk een moment aanbreken dat één van de partijen van deze samenwerking af wil, kan dat dan zomaar?

Een algemeen wettelijke regeling voor de opzegging van duurovereenkomsten is er niet. Slechts voor een aantal specifieke vormen (bijv. voor de arbeidsovereenkomst en de huurovereenkomst) kent de Nederlandse wet concrete bepalingen over de eenzijdige opzegging. Vanzelfsprekend zal de opzeggende partij zich dan aan deze wettelijke bepalingen moeten houden. Voor vele soorten duurovereenkomsten kent de wet dus geen opzegregeling; te denken valt aan de distributieovereenkomst, onderhouds- en serviceovereenkomst, franchiseovereenkomst en de managementovereenkomst. Door het ontbreken van een wettelijke opzegregeling is de rechtspraak op dit punt niet eenduidig en casuïstisch.

Uitgangspunt is in ieder geval dat - als de wet en/of de overeenkomst niet voorzien in een regeling voor opzegging - een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd in beginsel opzegbaar is. Maar let op: de eisen van redelijkheid en billijkheid kunnen met zich meebrengen dat:
(1) voor de opzegging een voldoende zwaarwegende grond vereist is,
(2) er een opzegtermijn in acht moet worden genomen, en/of
(3) dat de opzegging gepaard moet gaan met het aanbod tot betaling van een (schade)vergoeding. Verschillende factoren kunnen daarbij een rol spelen, zoals: de duur, de aard en de exclusiviteit van de overeenkomst, investeringen en/of gevolgen voor werknemers.

Kortom: let op bij het opzeggen van een duurovereenkomst. Dit kan de opzeggende partij anders namelijk ‘duur’ komen te staan. De advocaten van BTU kunnen u hierover adviseren. Ook als u wordt geconfronteerd met de beëindiging van een duurovereenkomst of als u bij het aangaan van een duurovereenkomst afspraken wil maken over de beëindiging daarvan, om verrassingen in de toekomst te voorkomen.

Maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek (vanekdom@btu-advocaten.nl).