Faillissement TCP Direct B.V./Bankruptcy TCP Direct B.V.

FAILLISSEMENT TCP DIRECT B.V. Bij vonnis van de rechtbank Amsterdam van 2 september 2019 is de op 15 augustus 2019 verleend voorlopige surseance van betaling ingetrokken en is TCP Direct BV in staat van faillissement verklaard. De rechtbank heeft mr. W.F. Korthals Altes benoemd tot rechter-commissaris en heeft mr. drs. H.H. Kreikamp (www.btu-advocaten.nl ) benoemd tot curator. Schuldeisers kunnen hun vordering bij de curator ter verificatie indienen via www.crediteurenlijst.nl . In het geval de vordering al tijdens de surseance van betaling is ingediend, hoeft dat niet nogmaals te gebeuren. Het verloop van het faillissement kunt u volgen door raadpleging van de faillissementsverslagen. Deze worden gepubliceerd op https://insolventies.rechtspraak.nl/#!/zoeken/index . Het eerste verslag wordt omstreeks 1 oktober 2019 gepubliceerd. Er kunnen ook mededelingen worden gedaan via www.crediteurenlijst.nl .

BANKRUPTCY TCP DIRECT B.V. On September 2, 2019, the Amsterdam District Court has withdrawn the provisional suspension of payment of TCP Direct BV and has adjudicated bankrupt TCP Direct BV. The Court has appointed mr. W.F. Korthals Altes as bankruptcy-judge (“rechter-commissaris”)  and mr. drs. H.H. Kreikamp (www.btu-advocaten.nl ) as trustee. Creditors can submit their claims in the bankruptcy via www.crediteurenlijst.nl . In case that has already been done during the suspension of payments, it is not necessary to do this again. You can follow the course of the bankruptcy by consulting the bankruptcy reports. These are published on https://insolventies.rechtspraak.nl/#!/zoeken/index . The first report will be published around October 1, 2019. Announcements can also be made via www.crediteurenlijst.nl.