Heineken moet terughoudend twitteren

In Nederland kennen we een reclamecode voor alcoholhoudende dranken, de ‘RVA’.
De RVA is van toepassing op de reclame voor alcoholhoudende drank (en overigens ook voor niet-alcoholhoudende drank, voor zover deze wordt aangeprezen om te worden gebruikt in combinatie met alcoholhoudende drank).
Artikel 1 van de RVA vermeldt: Aangezien onverantwoorde consumptie van alcoholhoudende drank problemen met zich mee kan brengen, is terughoudendheid in alle reclame voor deze drank geboden. Reclame voor alcoholhoudende drank mag geen overmatige of anderszins onverantwoorde consumptie tonen, suggereren of stimuleren.

Heineken had op 21 juli jl. een tweet verzonden met de tekst: “Ik drink alleen Heineken bier op dagen die eindigen op een ‘-g’.” Voor zover lezers van deze tweet de ‘grap’ niet zouden begrijpen, werd een hyperlink aan de tekst toegevoegd die naar de jaarkalender 2011 verwees en waarop alle dagen waren omcirkeld.

Klacht
Heineken zet met dit bericht aan tot overmatig alcoholgebruik, hetgeen op grond van de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken (RVA) verboden is, zo luidde althans de klacht. Dit werd (natuurlijk) door Heineken bestreden.
De Reclame Code Commissie (de ‘RCC’) oordeelde echter:
Lees de uitspraak van de RCC hier

De Commissie is van oordeel dat de tekst in het twitterbericht, met name in combinatie met de afgebeelde kalender, de in artikel 1 RVA voorgeschreven terughoudendheid mist. Naar het oordeel van de Commissie stimuleert adverteerder, door te stellen dat zij iedere dag (van het jaar) Heineken bier drinkt, overmatige en dus onverantwoorde consumptie van alcohol. De gemiddelde consument zal de tekst van het twitterbericht niet opvatten als slechts een ‘uiting van merkvoorkeur’ of een ‘mededeling dat één keer per dag Heineken bier wordt geconsumeerd’, zoals door adverteerder wordt gesteld, nog daargelaten of daarmee sprake zou zijn van verantwoorde consumptie. Dat de uiting humoristisch is bedoeld brengt niet mee dat een adverteerder de bij reclames voor alcoholhoudende drank vereiste terughoudendheid uit het oog mag verliezen.
 

De RCC beveelt Heineken aan niet meer op dergelijke wijze reclame te maken.