Nieuwe regeling personenvennootschappen gaat niet door !

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft besloten om niet verder te gaan met de regeling voor personenvennootschappen. De minister heeft daarover op 5 september jl. een brief aan de Eerste Kamer gestuurd. brief Minister Opstelten

In deze brief schrijft de minister dat hij tot de conclusie is gekomen dat de primaire doelstelling van de wetgeving, namelijk het faciliteren van de ondernemers, in beide wetsvoorstellen onvoldoende tot zijn recht komt. De beoogde gebruikers, met name ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, hebben kenbaar gemaakt geen behoefte aan de nieuwe personenvennootschappen te hebben en de kosten daarvan te vrezen.
De wetsvoorstellen zullen daarom worden ingetrokken.

Lees hier nog eens het artikel van Marc Stücken over de wetsvoorstellen die nu dus worden ingetrokken. Wellicht zal een toekomstig kabinet deze voorstellen te zijner tijd weer uit de kast trekken.
Voor nu blijven de maatschap, de VOF en de CV nog gewoon bestaan.