VvE's moeten verplicht gaan sparen

Er is nieuwe wetgeving in aantocht met betrekking tot de vereniging van eigenaren (“VvE”). Veel VvE’s sparen niet of onvoldoende om de kosten van onderhoud te betalen met alle risico’s van dien. Naar verluid geldt dit voor bijna de helft van de VvE’s.

Op 23 mei 2017 heeft de eerste kamer een wet aangenomen die er voor zorgt dat VvE’s verplicht moeten gaan sparen. De wetgever heeft nu besloten dat VvE’s verplicht worden om een zeker minimum te reserveren voor onderhoud. De nieuwe wet bepaalt in de eerste plaats dat de VvE een reservefonds moet aanhouden. Een VvE is verplicht om voldoende middelen in het reservefonds te stoppen gebaseerd op een zogenaamd meerjaren onderhoudsplan (“MJOP”). Uit het MJOP blijkt hoeveel reserve de VvE moet aanhouden. Als een VvE geen MJOP heeft dan is zij op grond van de nieuwe wet verplicht om minimaal 0,5% van de herbouwwaarde van het pand te reserveren.

Indien er sprake is van achterstallig onderhoud kan de gemeente op basis van de nieuwe wet ingrijpen. De gemeente kan in dat kader een VvE vergadering bijeenroepen, voorstellen doen ter bestrijding van achterstallig onderhoud en afdwingen dat de VvE een MJOP laat opstellen.

Ook is in de nieuwe wet expliciet vastgelegd dat de VvE geldleningen kan aangaan (bijvoorbeeld in het kader van onderhoud). Onder de huidige wetgeving zijn de leden van de VvE nog hoofdelijk aansprakelijk voor de lening (dus aansprakelijk voor het geheel). Daar gaat met de nieuwe wet ook verandering in komen. Voortaan zijn de leden van de VvE uitsluitend aansprakelijk voor hun aandeel in de lening en dus niet meer voor het geheel. Daarnaast is ook geregeld dat als een bewoner de woning verkoopt, het aandeel van deze bewoner in de lening over gaat op de nieuwe eigenaar.

Naar verwachting gaat de nieuwe wet in op 1 januari 2018.

Wilt u meer weten, neemt u dan contact met ons op.

Marc Stücken, 13 november 2017