Wetsvoorstel tot aanpassing arbeids-/ontslagrecht in 3e kwartaal 2018 verwacht

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft voor het Kerstreces gezegd dat het de bedoeling is om het wetsvoorstel met betrekking tot de diverse in het Regeerakkoord aangekondigde aanpassingen (zoals onder andere de introductie van een cumulatiegrond voor ontslag waarmee ontslag weer iets makkelijker – maar ook ietsje duurder – zou moeten worden, de mogelijkheid tot het afspreken van een langere proeftijd, het terugbrengen van de periode waarin tijdelijke contracten kunnen worden aangegaan van 2 naar 3 jaar en de opbouw van de transitievergoeding voor iedere werknemer direct vanaf de eerste dag van het dienstverband), in het derde kwartaal van 2018 naar de Tweede Kamer te sturen. Wij houden u natuurlijk van de ontwikkelingen op de hoogte.

Hellen de Werd, 10 januari 2018

Specialisme