Alle werkgevers recht op compensatie transitievergoeding bij ontslag na 2 jaar ziekte

Op 26 juli jl. informeerden wij u erover dat u in 2020 de transitievergoedingen die u betaalde aan langdurig zieke werknemers kunt terugvragen (klik hier).

In dit artikel merkte ik op dat GroenLinks na het aannemen van het wetsvoorstel dat deze compensatie regelt, wel nog de vraag had gesteld of de compensatieregeling geldt voor alle werkgevers of dat er een grens is aan de omvang van een werkgever om voor de compensatie in aanmerking te komen. Zoals bijvoorbeeld het geval is bij de tot 1 januari 2020 geldende Overbruggingsregeling die regelt dat kleine werkgevers (< 25 werknemers) met financiële problemen bij de berekening van de transitievergoeding slechts rekening hoeven te houden met de dienstjaren vanaf 1 mei 2013. En bij de regeling die bepaald dat zulke kleine werkgevers tot 1 januari 2020 ook geen hogere transitievergoeding hoeven te betalen aan werknemers van 50 jaar en ouder.

Op 15 augustus 2018 heeft Minister Koolmees laten weten dat de compensatieregeling voor betaalde transitievergoedingen na 2 jaar ziekte, erop is gericht om de cumulatie van kosten voor werkgevers bij ziekte van de werknemer weg te nemen. De cumulatie van kosten bestaat bij iedere werkgever, niet alleen bij kleine werkgevers. Daarom is ervoor gekozen geen grens te stellen aan de omvang van de onderneming van de werkgever voor het aanvragen van compensatie.

Kortom: is uw onderneming klein of groot, heeft u 1.000 werknemers of ‘maar’ 10, de transitievergoeding die u betaalt aan een werknemer die wegens langdurige ziekte wordt ontslagen kunt u sowieso terugvragen.  

Specialisme