Dissertatie Ton Tekstra: 'Verrekening door de fiscus". Openbaar verdedigd op 25 mei 2011

Op woensdag 25 mei j.l. heeft Ton Tekstra zijn proefschrift 'Verrekening door de fiscus' in het openbaar verdedigd. De verdediging vond plaats in de aula van de Radboud Universiteit in Nijmegen.
In zijn proefschrift heeft Tekstra de verrekening door de fiscus onder de loep genomen. De fiscus heeft in Nederland ruime mogelijkheden om een belastingteruggaaf aan een bedrijf of particulier te verrekenen met openstaande schulden.  Een beroep op verrekening van fiscale schulden en vorderingen komt nu alleen de fiscus toe. De burger of ondernemer heeft dat niet. De vraag is of het terecht is dat de fiscus deze ruime verrekeningsbevoegdheden heeft. Tekstra stelt, mede gezien het verrekeningssysteem in Duitsland en in de VS, dat de verrekeningsmogelijkheden van de Nederlandse fiscus te ver gaan.

 

Hij is bovendien van mening dat de burger en ondernemer op dit punt dezelfde positie moeten krijgen als de fiscus. Zij moeten ook tot verrekening kunnen overgaan. Wel moet wettelijk worden vastgelegd dat de verrekening zich beperkt tot schulden en vorderingen op hetzelfde overheidsorgaan, dus in dit geval op het Ministerie van Financiën.