Faillissement Better Life B.V.

In het faillissement van Better Life BV loopt een procedure bij de Hoge Raad over verpanding van onderhanden werk. Advocaat-Generaal mr. E.B. Rank-Berenschot heeft op 23 juni 2017 geconcludeerd tot verwerping van het door Famed BV ingestelde cassatieberoep. Deze conclusie is nog niet openbaar. In het negende faillissementsverslag (onderdeel 3.9) wordt (met toestemming van de cassatieadvocaat Pels Rijcken) de conclusie van de Advocaat-Generaal besproken. Volgens de griffie van de Hoge Raad zal de Hoge Raad in beginsel op 17 november 2017 arrest wijzen.

Downloads