NOW-subsidie: volledige doorberekening loonkosten door payroll- of uitzendbedrijf onredelijk

Op Kamervragen over de toepassing van de NOW-regeling door payroll- of uitzendbedrijven heeft minister Koolmees geantwoord dat ook de payroll- of uitzendwerkgever voor de eigen werknemers een beroep kan doen op de NOW-regeling, zodat hij deze werknemers kan doorbetalen. Voor hem gelden dezelfde voorwaarden om in aanmerking te komen voor de NOW-regeling, als voor ‘reguliere’ werkgevers. Voor het bedrijf waar de werkzaamheden worden verricht, de inlener, tellen de payroll- en uitzendkrachten niet mee in de loonsom.

Dit betekent dat de NOW-subsidie afhankelijk is van het omzetverlies van het payroll- of uitzendbedrijf en dus niet van het omzetverlies van de inlener. De inlener kan zelf dan ook geen rechtstreeks beroep doen op de NOW-regeling voor de bij haar tewerkgestelde payroll- en uitzendkrachten. Op 12 augustus 2020 is een uitspraak van de rechtbank Gelderland gepubliceerd over de vraag of een payroll- of uitzendbedrijf dat een geslaagd beroep doet op de NOW-regeling de loonkosten volledig mag doorberekenen aan de inlener. In dit nieuwsbericht wordt aandacht besteed aan deze uitspraak.

Rechtbank Gelderland d.d. 30 juli 2020

Kern van het geschil
Het payrollbedrijf NettStaff B.V. heeft een kort geding aangespannen tegen de inlener, Kroftman Structures B.V., omdat Kroftman vanwege de coronacrisis weigert de volledige facturen te betalen voor de aan haar uitgeleende payrollkrachten. NettStaff heeft aanspraak gemaakt op de NOW-regeling, terwijl Kroftman geen rechtstreeks beroep kan doen op de NOW-regeling voor de bij haar tewerkgestelde payrollkrachten. De payrollkrachten worden immers verloond door NettStaff.  Kroftman stelt dat het feit dat NettStaff aanspraak probeert te maken op betaling van het volledige factuurbedrag, geen recht doet aan de intenties van de NOW-regeling.

Volledige doorberekening van loonkosten onredelijk
Zoals bekend heeft de regering de NOW-regeling in het leven geroepen zodat werkgevers, die te maken hebben met een bepaalde mate van omzetverlies vanwege de coronacrisis, een tegemoetkoming in de loonkosten van de werknemers kunnen krijgen om op die manier te voorkomen dat die werknemers worden ontslagen. De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland oordeelt dat het niet redelijk zou zijn wanneer Kroftman 100% van de loonkosten dient te voldoen, terwijl NettStaff op basis van de NOW-regeling een deel van de loonkosten vergoed zal krijgen. Dit zou in strijd zijn met de intenties van de overheid bij het invoeren van de NOW-regeling, namelijk het behoud van werkgelegenheid. De Voorzieningenrechter sluit aan bij de beantwoording van de Kamervragen door minister Koolmees: in de branche payroll- en uitzendbedrijven wordt geacht dat zij zelf in gesprek gaan over hoe om te gaan met de factuur in combinatie met de NOW-regeling. Het enkele feit dat in de samenwerkingsovereenkomst is overeengekomen dat afwijkingen schriftelijk dienen te worden vastgelegd, is onvoldoende om te stellen dat de kosten volledig voor rekening van de inlener dienen te komen.

Dat Kroftman gehouden is het volledige factuurbedrag aan NettStaff te voldoen staat volgens de Voorzieningenrechter niet zonder meer vast. De vorderingen van NettStaff zijn door de Voorzieningenrechter afgewezen, omdat in kort geding niet vastgesteld kan worden in hoeverre Kroftman gehouden is de facturen geheel of gedeeltelijke te voldoen. Daarnaast is het spoedeisend belang bij de vordering van NettStaff onvoldoende aannemelijk gemaakt.

Met deze uitspraak is het geschil nog niet ten einde, want NettStaff eist in een bodemprocedure dat de facturen alsnog volledig worden voldaan door Kroftman. Het is afwachten hoe de bodemrechter in eerste aanleg zal oordelen over de vraag of een payroll- of uitzendbedrijf bij een geslaagd beroep op de NOW-regeling de loonkosten volledig mag doorberekenen aan de inlener. Deze beslissing is uiteraard ook relevant voor de praktijk tegen de achtergrond van de NOW-3 regeling die vanaf 1 oktober a.s. zal gaan gelden.

Heeft u vragen over de NOW-regeling, neem dan gerust contact op met Douwe Uding of Janine Weel via telefoonnummer: 020-408 16 80 of mail naar uding@btu-advocaten.nl of naar weel@btu-advocaten.nl.

 

Janine Weel

Specialisme